Bild: Foto: Jörgen Wiklund

Konfirmand och unga ledare

Knappt var tredje 15-åring konfirmeras. Utmaningarna och möjligheterna är många och stora där Sensus kan vara en resurs i församlingens arbete.

Handlingsplan för konfirmandarbetet beskriver det lokala konfirmandarbetets mål och innehåll. Handlingsplanen är inte ett formellt dokument utan ska utformas så att den blir ett konkret hjälpmedel för konfirmandarbetslaget. I Dela liv – inspiration och fördjupning i konfirmandarbetet beskrivs en modell för handlingsplan.

Den utgår från riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Exempel på process

Handlingsplansarbetet kan ske som en del av arbetslagsutveckling i konfirmandarbetslaget. Så här kan en process för utifrån fem huvudområden gå till:

  • Syfte och mål
  • Mötet i konfirmandarbetslaget
  • Mötet med konfirmanderna
  • Metoden är teologi
  • Konfirmandarbetets innehåll
  • Varje huvudområde behandlas i fyra steg: nulägesbeskrivning, samtal, analys och åtgärder
  • Dokumentation till stöd för handlingsplanen

Samarbeta med Sensus

En extern processledare gör det möjligt för hela konfirmandarbetslaget att delta på lika villkor utvecklingsarbetet. En processledare från Sensus kommer utifrån, men står Svenska kyrkan nära, och även om arbetslagsprocessen är en avgränsad del finns möjlighet till fortsatt samarbete kring konfirmandarbetet.

Hitta din kontaktperson

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.