Det går att leva vidare

Samtalsmaterial om sorgen efter en närstående som tagit sitt liv.

Det går att leva vidare är ett enkelt samtalsmaterial om sorgen efter en närstående som tagit sitt liv. Sensus har tagit fram materialet tillsammans med SPES och med stöd av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP).

Kontakta oss

Detta material kan du ta del av efter kontakt med oss.

Hitta person eller kontor