Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Krav på digital rapportering från årskiftet

Folkbildningsrådet har beslutat att all studieförbundsverksamhet ska rapporteras digitalt från och med 1 januari 2022. Vid årsskiftet går vi helt över till digital närvarohantering via e-tjänsten.

71% av Sensus verksamhet rapporteras redan idag digitalt.

Vilka är fördelarna med digital rapportering?

  • Tillgänglighet - Om du har en smartphone så har du alltid e-tjänsten med dig. Där kan du enkelt uppdatera din lista med deltagare, träffar eller begära fortsättning på listan.
  • Snabb och säker kommunikation - Du kan enkelt kontakta Sensus, din kontaktperson eller ledare och deltagare i din verksamhet.
  • Dokumenthantering - Du kan ladda upp dokument till ditt arrangemang och dela detta med andra.
  • Miljö - Minskar användningen av papper. Kräver inte heller någon frakt eller porto.
  • Tryggare hantering av personuppgifter - Genom e-tjänsten uppnår vi en säkrare hantering och värnar om den personliga integriteten hos deltagare i vår verksamhet.