Krav på digital rapportering

Folkbildningsrådet har beslutat att all studieförbundsverksamhet ska rapporteras digitalt från och med 1 januari 2022. Vid årsskiftet gick vi helt över till digital närvarohantering via e-tjänsten.

71% av Sensus verksamhet rapporteras redan idag digitalt.

Vilka är fördelarna med digital rapportering?

  • Tillgänglighet - Om du har en smartphone så har du alltid e-tjänsten med dig. Där kan du enkelt uppdatera din lista med deltagare, träffar eller begära fortsättning på listan.
  • Snabb och säker kommunikation - Du kan enkelt kontakta Sensus, din kontaktperson eller ledare och deltagare i din verksamhet.
  • Dokumenthantering - Du kan ladda upp dokument till ditt arrangemang och dela detta med andra.
  • Miljö - Minskar användningen av papper. Kräver inte heller någon frakt eller porto.
  • Tryggare hantering av personuppgifter - Genom e-tjänsten uppnår vi en säkrare hantering och värnar om den personliga integriteten hos deltagare i vår verksamhet.