Förenklad närvaroregistreringen i e-tjänsten

Närvarorapporteringen i Sensus e-tjänst har fått ett nytt utseende. Syftet är att underlätta för dig som registrerar din närvaro digitalt. Oavsett om du använder e-tjänsten i din mobil, platta eller via dator så kommer du att kunna se förbättringarna.

Grunden är att det ska bli enklare att registrera rätt och nå de vanligaste funktionerna. En del funktioner som inte används lika ofta kommer att finnas på andra ställen så att sidan blir renare och tydligare.

Här kan du se en kort film som visar det nya utseendet i e-tjänsten.