Avsluta

Utvärdering – bra, mindre bra

En metod för utvärdering där deltagarna både får reflektera själv och ge återkoppling till ledaren

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort, Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att få reflektera över det som hänt och att få ge återkoppling till ledaren.

När passar metoden?

En utvärderingsmetod som passar när ledaren vill ha återkoppling från gruppen.

Genomförande

Digitala rummet

Deltagarna funderar igenom följande frågeställningar, skriver ner sina tankar och mejlar dem sedan till ledaren. Frågorna kan läggas i chatten eller visas på en delad skärm.

  • Detta var bra
  • Detta var mindre bra
  • Till nästa gång önskar jag
  • Hur har jag som deltagare fungerat?
  • Något tänkvärt du vill dela med dig av

Tidsåtgång

Cirka 10 minuter.

Gruppstorlek

Passar i alla grupper, oavsett storlek.