Avsluta

Tändstickan

En metod för utvärdering med stort fokus och tidsbegränsning.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång, Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan

Syfte

Att utvärdera en aktivitet. Övningen skapar fokus och en skön stämning.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren ber deltagarna hämta varsin tändsticksask. Deltagarna ska nu i tur och ordning säga några ord om den genomförda aktiviteten. Den deltagare som börjar prata tänder en tändsticka och får prata så länge tändstickan brinner.

Variant

Ett alternativ till tändstickan är att ledaren visar hur lång tid deltagarna har på sig genom att hålla upp ett timglas eller klocka framför kameran.

Tidsåtgång

10–20 minuter beroende på gruppstorlek.

Gruppstorlek

Passar i grupper med 4 till cirka 20 personer.