Samspela

Talking stick

En metod för att alla ska få komma till tals utan att bli avbrutna.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort, Medellång

Gruppstorlek

Liten

Syfte

Att alla ska få prata utan att bli avbrutna.

När passar metoden?

Metoden är ett alternativ till den klassiska rundan. Skillnaden är att deltagarna här inte talar turvis och att det går att prata flera gånger. Metoden uppskattas ofta av den som hellre lyssnar än talar då det inte märks lika mycket som i rundan om någon avstår från att tala.

Om ledaren vet att det finns någon eller några i gruppen som riskerar att dominera starkt bör den här metoden undvikas.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren ber deltagarna att använda tecknet för handuppräckning innan de börjar prata och uppmanar dem att ta bort tecknet när de har pratar färdigt. Handuppräckning ska användas även om det är helt tyst. Ingen annan får räcka upp handen förrän föregående talare har tagit ner sin hand. På så sätt får den som talar tala färdigt utan att det bildas en kö av uppräckta händer. Metoden gör också att ledaren kan låta deltagarna fördela ordet själva.

Tidsåtgång

5-20 minuter.

Gruppstorlek

Fungerar bäst i grupper med 4–8 personer.