Starta

Presentation utifrån sin nyckelknippa

En presentationsövning där deltagarna får lära känna varandra på ett lite annorlunda sätt.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan

Syfte

Att lära känna varandra på ett lite annorlunda sätt.

När passar metoden?

Fungerar både i grupper där deltagarna känner varandra och i grupper där deltagarna inte känner varandra.

Genomförande

Digitala rummet

Gruppen gör en runda där deltagarna en i taget får hålla upp sin nyckelknippa och utifrån den berätta något om sig själv. Till exempel:

  • Här är nyckeln till min lägenhet där jag bor...
  • Här är nyckeln till min föreningslokal där jag är aktiv ...
  • Etcetera.

Tidsåtgång

Cirka 20 minuter beroende på gruppstorlek.

Gruppstorlek

Passar i grupper med upp till cirka 20 personer. En stor grupp kan den delas in i mindre grupper.

Tips

Om någon inte skulle ha sin nyckelknippa med sig går det ändå bra att presentera sig utifrån den genom att berätta vilka nycklar den innehåller.