Starta

Presentation – rita bilder

Här får deltagarna presentera sig för varandra genom att rita bilder.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan

Syfte

Att presentera sig för varandra. Deltagarna får veta lite mer ovanliga saker om varandra.

När passar metoden?

Fungerar både i grupper där deltagarna känner varandra och i grupper där deltagarna inte känner varandra.

Genomförande

Digitala rummet

Deltagarna tar fram varsitt papper och delar in detta i fyra rutor. I varje ruta ritar de en bild. I ruta ett: detta gör mig glad, i ruta två: detta gör mig arg, i ruta tre: en favoritplats, i ruta fyra: en person som betyder mycket för mig.

När alla är färdiga håller deltagarna i tur och ordning upp sitt papper framför kameran och berättar om bilderna för övriga i gruppen. Det är viktigt att det inte blir någon teckningstävling. Därför är det bra att avsätta kort tid för själva tecknandet.

Variant

Övningen går att variera genom att använda andra rubriker i de olika rutorna, till exempel rubriker som kopplar till temat för sammankomsten.

Tidsåtgång

Cirka 20 minuter beroende på hur stor gruppen är.

Gruppstorlek

Passar i grupper med upp till cirka 20 personer.