Starta

Presentation med bilder

Bilder ger ofta associationer som gör att vi berättar andra saker än vanligt. Det här är en övning där deltagarna får presentera sig med hjälp av bilder.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan

Syfte

Att lära känna varandra.

När passar metoden?

Fungerar både i grupper där deltagarna känner varandra och i grupper där deltagarna inte känner varandra.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren väljer ut bilder (till exempel från en bildbank, vykort, eller egna uttrycksfulla bilder) och delar skärm. Deltagarna får sedan välja en bild som beskriver något om dem själva. Därefter får var och en visa upp sin bild och berätta något om sig själv utifrån bilden. Om möjligt kan ledaren “spotlighta” (funktion i videoverktyget Zoom) den som pratar.

Tidsåtgång

Cirka 20 minuter beroende på gruppstorlek.

Gruppstorlek

Passar i grupper med upp till cirka 20 personer.

Tips

Bilder kan användas på många andra sätt, till exempel vid utvärderingar och för att beskriva förväntningar.