Samspela

Positivt mingel

En övning som skapar positiv energi i gruppen.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång

Gruppstorlek

Mellan, Stor

Syfte

Att få röra på sig och skapa positiv energi i gruppen.

När passar metoden?

Passar bra när gruppen behöver ny energi. I det fysiska rummet får deltagarna även röra på sig.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren delar in deltagarna i par i grupprum. Under några minuter berättar paren för varandra om en händelse då någon annan gjorde något gott för dem. Det kan vara en händelse som betydde mycket och som kanske räddade någons dag. Det kan vara små vardagliga saker.

Efter två minuter delar ledaren in deltagarna i nya par. Om det är möjligt kan deltagarna byta grupprum själva. Deltagarna berättar nu samma sak eller en annan händelse för en ny person. Ofta händer det att blir deltagarna inspirerade av att höra de andras berättelser och att de då kommer på nya egna berättelser. Deltagarna byter mingelpartner minst tre gånger.

Tidsåtgång

15–20 minuter.

Gruppstorlek

Passar i grupper med 10 personer eller fler.