Samspela

Pluppning

En övning där gruppen tillsammans kan värdera och rangordna olika förslag och idéer för att få fram de mest intressanta.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att få fram de mest intressanta, angelägna och/eller relevanta idéerna och förslagen efter till exempel en brainstorm.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren förbereder olika svarsalternativ som deltagarna ska kunna rösta på och lägger in dem i ett digitalt verktyg som alla kan svara i (till exempel Google Docs, Kahoot, Mentimeter eller Polls.)

Därefter får deltagarna rösta på de förslag de tycker är mest intressanta. När alla har röstat summerar gruppen tillsammans resultatet.

Tidsåtgång

Cirka 5-10 minuter.

Gruppstorlek

Passar i både små och stora grupper.