Energi

Ping pong pang

En metod som ger skratt och ny energi till gruppen.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort

Gruppstorlek

Mellan, Stor

Syfte

Att skapa rörelse, energi och skratt.

Genomförande

Digitala rummet

Alla sätter på sina mikrofoner och ställer sig upp. Ledaren börjar genom att rikta händerna mot skärmen och ropa PING och någon av deltagarnas namn och på så sätt skicka iväg ett PING. Den som tar emot PING, skickar vidare på samma sätt men med ett PONG och den nya personens namn. Den som har tagit emot PONG fortsätter genom att skicka vidare till någon annan på samma sätt, men nu genom att ropa PANG och den nya personens namn.

De två personerna vars bildrutor befinner sig bredvid den tredje personen kastar då samtidigt upp händerna och skriker AAAAAH och går närmare skärmen och skrämmer den tredje personen. Det kommer nu att vara många personer som kastar upp händerna och skriker eftersom skärmbilden inte ser likadan ut för alla. Den skrämda personen reagerar genom att backa från skärmen och visa sig rädd. Personen börjar sedan om och skickar ett nytt PING. Övningen ska genomföras i ett snabbt tempo.

Variant

Ett alternativ till srämselmomentet är att låta alla utom personerna bredvid den tredje personen skrämmas.

Övningen fungerar även sittande men ger mer energi om alla står upp.

Tidsåtgång

5–10 minuter

Gruppstorlek

I det fysiska rummet:

Passar i grupper med cirka 10 personer eller fler.

I det digitala rummet:

Guppen får inte vara större än att alla kan se varandra på skärmen.