Starta

Olika föremål

En övning för att lära känna varandra genom personliga berättelser.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort, Medellång, Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan

Syfte

Att lära känna varandra.

Genomförande

Digitala rummet

Deltagarna väljer en eller två saker i sin närhet som ger dem en association kopplad till något som handlar om dem själva. Till exempel:

Berätta om…

  • ett barndomsminne.
  • något som är typiskt för dig.
  • ett intresse.

Därefter får deltagarna visa vilka saker de har valt och berätta varför.

Variant

Frågeställningarna kan anpassas efter om gruppen känner varandra, efter vad ledaren vill få fram eller efter gruppens storlek.

Tidsåtgång

Allt från 5 minuter till en timme beroende på gruppstorlek och frågeställning.

Gruppstorlek

Passar i grupper med upp till 20 personer.