Starta

Oavslutade meningar

En kreativ övning där deltagarna får lära känna varandra bättre.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång, Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan

Syfte

Att få ökad kännedom om och förståelse för varandras tankar och intressen.

När passar metoden?

Fungerar både i grupper där deltagarna känner varandra och i grupper där deltagarna inte känner varandra.

De oavslutade meningarna kan anpassas kursens tema.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren delar ett antal oavslutade meningar i chatten (eller som en länk i chatten till en bilaga). Deltagarnas uppgift är att individuellt slutföra meningarna genom att skriva ner egna fortsättningar.

Efteråt samlas gruppen och går igenom meningarna, en i taget. Deltagarna får läsa upp sina meningar och berätta hur de tänkte.

Exempel på oavslutade meningar:

  • Jag tycker om människor som…
  • Jag skulle vilja lära mig mer om…
  • Min fritid ägnar jag helst åt…
  • Om jag fick flytta var som helst i världen skulle jag…
  • Om jag fick göra vad jag ville under ett helt år skulle jag…

Variant

Ett alternativ är att deltagarna också, eller istället, skriver sina meningar i chatten.

Tidsåtgång

10–30 minuter beroende på gruppstorlek och antal meningar.

Gruppstorlek

Passar i grupper med upp till cirka 20 personer.