Samspela

Kasta bollar

En övning som ger energi och skratt och samtidigt öppnar för reflektion kring hur vi skapar bästa samspelet i en grupp.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan

Syfte

Att öka lyhördheten för varandra i gruppen, samt att skapa samtal och reflektion kring roller, ansvar och samspel.

När passar metoden?

Passar i grupper som ska arbeta en längre tid tillsammans.

Genomförande

Deltagarna står i en ring. Ledaren tar fram en mjuk, liten boll, till exempel en jongleringsboll. Deltagarna kastar bollen till varandra så att alla får bollen en gång. När alla har fått bollen en gång börjar det om, det vill säga alla kastar till samma person hela tiden. Om någon tappar en boll tar hen bara upp den och fortsätter, fortfarande enligt samma mönster. Det är bra om ledaren peppar och uppmuntrar. Målet är att skap flow.

Efter en stund lägger ledare till en eller två bollar. Efter ytterligare en stund stoppas övningen och deltagarna samtalar parvis utifrån följande frågor: Vilka var framgångsfaktorerna? Vad var viktigt för att vi skulle få flow och hålla bollarna flytande?

När paren har pratat i några minuter görs en runda där alla par delar en framgångsfaktor var. Rundan fortsätter tills det inte finns fler framgångsfaktorer. Ledaren summerar de framgångsfaktorer som kommit fram.

Därefter fortsätter övningen som förut men ledaren lägger till ännu fler bollar efter hand. Efter en stund stoppas övningen igen och deltagarna samtalar återigen parvis utifrån frågorna: Har du kommit på fler framgångsfaktorer? Därefter görs en ny runda på samma sätt som tidigare.

Avslutningsvis ställer ledaren följande fråga: Om ni jämför detta med samspel och samarbetet i en grupp vilka paralleller kan ni dra? Deltagarna får samtala parvis och därefter samtala i storgrupp.

Tidsåtgång

15–30 minuter beroende på gruppstorlek och antal moment.

Gruppstorlek

Passar i grupper med cirka 5-15 personer.