Starta

Journalisterna

En övning för att inventera förväntningar och erfarenheter inom ett ämne. Några deltagare får rollen som journalister som ska utforska de andras förväntningar och erfarenheter.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång, Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att inventera deltagarnas förväntningar, frågor och erfarenheter inom ett ämne.

När passar metoden?

Kan användas vid flera olika tillfällen, till exempel både vid start och avslut. Om metoden används för utvärdering används andra frågor såsom: Vad var bra? Vad kan bli bättre? Vad tar du med dig?

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren förbereder frågor i ett digitalt verktyg (till exempel Google Docs eller Padlet).

Exempel på frågor:

  • Vilka förväntningar har du?
  • Vilka är dina erfarenheter av...?
  • Vad känner du till om...?

Ledaren delar en länk till verktyget i chatten och förklarar hur deltagarna ska svara på frågorna. Deltagarna delas in grupper om två och två och ska nu intervjua varandra. Intervjuerna pågår ett par minuter och de skriver i det delade dokumentet. Summeringen redovisas när alla återsamlas. Det kan vara bra att återvända till summeringen vid utvärderingen kursen.

Variant

Om videomötesverktyget möjliggör att deltagarna själva väljer grupprum kan grupprummen namnges med frågorna. Deltagarna kan då välja vilket rum de vill gå till. Det går även bra att uppmana deltagarna att besöka samtliga rum. Deltagarna samtalar om frågorna och skriver i det delade dokumentet. Summeringen redovisas när alla återsamlas.

Ett annat alternativ är att ledaren skapar grupprum och utser journalister. Journalisterna placerar sig i varsitt rum tillsammans med ytterligare en deltagare. Efter en stund byter deltagarna rum själva eller flyttas av ledaren. Journalisterna summerar, i det digitala verktyget, vad som har sagts.

Tidsåtgång

Fysiska rummet: 30–45 minuter beroende på gruppstorlek

Digitala rummet: 10-15 minuter

Gruppstorlek

Passar i både små och stora grupper.

En stor grupp kan delas in i mindre grupper.