Samspela

Hissbudskap

Deltagarna får träna på att formulera ett budskap eller en tankegång på ett kort och tydligt sätt.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort, Medellång, Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att träna sig på att formulera ett budskap eller en tankegång på ett kort och tydligt sätt.

När passar metoden?

Kan användas vid olika tillfällen; för att inleda ett pass som en inventering av deltagarnas kunskaper, mitt i ett pass som en bearbetning av en fråga eller i slutet av ett pass som en sammanfattning.

Genomförande

Digitala rummet

Ett hissbudskap är ett budskap som går lika snabbt att presentera som en hissresa. Den här metoden handlar om att formulera ett hissbudskap.

Deltagarna får, enskilt eller parvis i grupprum, i uppgift att utifrån ett ämne formulera ett hissbudskap. Det kan vara: Vad är vår organisations uppgift? Vad betyder begreppet mångfald?

Deltagarna formulerar sina hissbudskap skriftligt och delar sedan, när de är tillbaka i helgrupp, med övriga deltagare via chatten eller i ett digitalt verktyg. Utifrån de olika förslagen kan gruppen sedan gå vidare och diskutera sig fram till ett gemensamt hissbudskap.

Variant

En variant är att låta deltagarna träna i ett rollspel för att sedan sammanfatta ett hissbudskap i en mening och dela i storgrupp. Rollspelen görs då i grupprum.

En annan variant är att deltagarna väljer grupprum själva, om möjligheten finns i videomötesverktyget. Deltagarna minglar då runt, byter rum och provar sina hissbudskap "på riktigt".

Tidsåtgång

5–30 minuter.

Gruppstorlek

Passar i både små och stora grupper.