Energi

High Five

En snabb och kort övning som ger ny energi till gruppen.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort, Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att snabbt skapa ny energi i gruppen.

Genomförande

Digitala rummet

Deltagarna börjar med att kontrollera att de kan se alla på skärmen. Alla gör sedan en high five med grannarna på skärmen genom att hålla händerna i ytterkant av sin egen kamerabild.

Variant

En variation är att deltagarna istället gör en high five med grannarna i över- och underkant av bilden eller i luften mot kameran.

Tidsåtgång

5 minuter eller lite längre beroende på variant.

Gruppstorlek

Passar i både små och stora grupper. Om gruppen möts digitalt bör den inte vara större än att alla kan se varandra på skärmen.