Energi

High Five

En snabb och kort övning som ger ny energi till gruppen.

Kategori

Tidsåtgång

Kort, Medellång

Gruppstorlek

Liten grupp, Mellanstor grupp, Stor grupp

Syfte

Att snabbt skapa ny energi i gruppen.

Genomförande

Deltagarna börjar med att kontrollera att de kan se alla på skärmen. Alla gör sedan en high five med grannarna på skärmen genom att hålla händerna i ytterkant av sin egen kamerabild.

Variant

En variation är att deltagarna istället gör en high five med grannarna i över- och underkant av bilden eller i luften mot kameran.

Tidsåtgång

5 minuter eller lite längre beroende på variant.

Gruppstorlek

Passar i både små och stora grupper. Om gruppen möts digitalt bör den inte vara större än att alla kan se varandra på skärmen.