Samspela

Heta stolen – värderingar

En metod för att få igång ett samtal om värderingar.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång

Gruppstorlek

Mellan, Stor

Syfte

Att få igång ett samtal om värderingar. Deltagarna får möjlighet att klargöra sina egna tankar och samtidigt ta del av andras.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren läser upp ett påstående. Deltagarna ska nu ta ställning till om de håller med eller inte. Detta kan göras på olika sätt (se olika alternativ nedan).

När alla har tagit ställning kan ledaren be några av deltagarna att utveckla sina ställningstaganden, gärna både någon som har tagit ställning mot och någon som har tagit ställning för så att olika åsikter får komma till tals i samtalet. Därefter är det dags för nästa påstående.

Exempel på påståenden att använda utifrån ett samtal kring människors lika värde, genus och jämställdhet:

  • Alla människor har lika värde
  • Moder Theresa och Saddam Hussein hade samma värde
  • Vissa arbeten passar bäst för kvinnor
  • Vissa arbeten passar bäst för män
  • Kvinnor är mer omhändertagande än män.
  • Människor som gör goda saker har ofta makt
  • Människor som är rädda för att ta ansvar har sällan makt

Alternativ för att visa sitt ställningstagande:

Alternativ 1 - Reactions

Deltagarna använder “tummen upp”, digital handuppräckning eller någon annan funktion som finns i videomötesverktyget.

Alternativ 2 - Digital omröstning

Ledaren lägger först in påståendena i ett digitalt verktyg (till exempel Mentimeter eller Kahoot). Deltagarna anger sedan sina svar i verktyget (resultatet visas då bara på gruppnivå och blir anonymt).

Alternativ 3 - Kamera på/av

De deltagare som håller med har sina kameror påslagna, de som inte håller med slår av sina kameror.

Alternativ 4 - Rörelse

De deltagare som håller med gör en rörelse, tex viftar med händerna eller står upp.

Variant

Det går att variera påståenden efter de teman som gruppen vill arbeta med.

Tidsåtgång

10–20 minuter beroende på antal påståenden.

Gruppstorlek

Passar i grupper med minst 10 personer.