Avsluta

Heta stolen – utvärdering

Här utvärderas en aktivitet genom att även använda kroppen.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att utvärdera en aktivitet.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren läser upp ett påstående om aktiviteten gruppen har genomfört. Deltagarna ska nu ta ställning till om de håller med eller inte. Detta kan göras på olika sätt (se alternativ nedan). När alla har tagit ställning kan ledaren be några av deltagarna att utveckla sina ställningstaganden, gärna både någon som har tagit ställning mot och någon som har tagit ställning för så att olika åsikter får komma till tals. Därefter går ledaren vidare till nästa påstående.

Exempel på påståenden vid en utvärdering:

  • Jag har fått många nya idéer
  • Lokalerna var bra
  • Det har varit en bra mix mellan aktivt deltagande från deltagarna och föreläsare
  • Maten var bra
  • Kursen väckte många nya frågor
  • Tempot har varit för intensivt
  • Det finns teman jag trodde vi skulle behandla som vi inte har tagit upp
  • Kursen stämde med mina förväntningar


Alternativ för att visa sitt ställningstagande:

Alternativ 1 - Reactions

Deltagarna använder “tummen upp”, digital handuppräckning eller någon annan funktion som finns i videomötesverktyget för att ta ställning.

Alternativ 2 - Digital omröstning

Ledaren lägger först in påståendena i ett digitalt verktyg (till exempel Mentimeter eller Kahoot). Deltagarna anger sedan sina svar i verktyget (resultatet visas då bara på gruppnivå och blir anonymt).

Alternativ 3 - Kamera på/av

De deltagare som håller med behåller sin kamera påslagen, de som inte håller med slår av sin kamera.

Alternativ 4 - Rörelse

De deltagare som inte håller med gör en rörelse, tex viftar med händerna eller står upp.

Tidsåtgång

10–20 minuter beroende på antal påståenden.

Gruppstorlek

Passar i grupper med minst 5 personer.