Avsluta

Garnnystanet

En metod för att utvärdera en aktivitet.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort

Gruppstorlek

Liten, Mellan

Syfte

Att utvärdera en aktivitet.

När passar metoden?

Passar som utvärdering av en aktivitet. Kan också användas som en presentationsövning (se under Starta).

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren håller ett fiktivt garnnystan i sina händer och säger någonting, till exempel “idag har jag fått med mig….” eller “så här känner jag mig nu”. Därefter kastar ledaren det fiktiva nystanet vidare till en av deltagarna genom att göra en kaströrelse mot skärmen och säga deltagarens namn. Denne tar då emot nystanet, säger något på samma tema och kastar vidare. Så går nystanet kors och tvärs tills alla har fått det.

Det är viktigt att deltagarna kommer ihåg vem de kastar till eftersom övningen kan avslutas med att det fiktiva nystanet kastas i motsatt riktning. Den här gången enbart genom att deltagarna säger namnet på personen de kastar till.

Ledaren håller koll så att alla får säga något eller ber deltagarna markera med en reaktion (till exempel handuppräckning) när de har haft ordet.

Tidsåtgång

5–10 minuter beroende på gruppstorlek.

Gruppstorlek

Passar i grupper med cirka 6–20 personer.