Samspela

Fyra hörn

En värderingsövning för att få igång samtal om tankar och synsätt.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång, Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att ge deltagarna möjlighet att få klargöra egna tankar och värderingar och ta del av andras.

När passar metoden?

Kan användas vid olika tillfällen, som här för att få igång samtal om värderingar eller vid utvärdering.

Genomförande

Digitala rummet

Utifrån en given situation eller ett givet påstående (påståendet bör vara öppet formulerat, utan rätt eller fel) som avslutas med en fråga på ett tema som berör gruppen ger ledaren gruppen fyra valmöjligheter. Varje hörn i rummet (deltagarnas eget fysiska rum) motsvarar en valmöjlighet, dvs. ett ställningstagande. Det är viktigt är att det alltid finns ett öppet hörn, dit deltagarna kan gå om inget av de andra tre givna svarsalternativen stämmer överens med den egna åsikten.

Deltagarna börjar med att stänga av sina kameror och gå och ställa sig i ett av hörnen i rummet de befinner sig i. Deltagarna ägnar sedan några minuter åt att fundera och känna efter om de står i rätt hörn. Därefter kommer alla tillbaka till skärmen och sätter på sina kameror.

Ledaren delar ett dokument med de fyra hörnen och de olika alternativen uppritade. Om möjlighet finns, placerar sig deltagarna i sina valda hörn genom att skriva dit sina namn (till exempel med hjälp av funktionen “annotate” i Zoom). Det går också bra att låta deltagarna skriva i chatten. Då anger de vilket hörn de vill placera sig i och ledaren skriver in allas namn i det delade dokumentet.

Därefter delas deltagarna in i grupper utifrån de hörn de har valt och samtalar om sina val. Efter några minuter återsamlas alla för ett samtal i storgrupp. De deltagare som vill berätta om sina val får göra det. I det öppna hörnet är det bra om alla deltagare får komma till tals. Om någon deltagare vill byta hörn efter att ha lyssnat på övriga deltagare går det bra.


Exempel på påstående utifrån läget i världen:

Fråga: Vem har makt att förändra orättvisorna i världen?

  1. Företag
  2. Politiker
  3. Vi alla
  4. Öppet hörn


När metoden används för utvärdering kan påståendena vara:

  1. Det bästa med mötet har varit att...
  2. Det har varit stor delaktighet,
  3. Jag har fått mycket ny information
  4. Jag känner mig inspirerad, öppet hörn.

Variant

Påståendena kan varieras efter vilket tema gruppen vill bearbeta.

Tidsåtgång

10–30 minuter beroende på antal omgångar.

Gruppstorlek

Passar i grupper med 6 till cirka 30 personer.