Energi

Föremål som symbol

Att använda olika sinnen öppnar för nya tankar och associationer. Här används föremål för att fördjupa ett tema eller beskriva en känsla.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att fördjupa ett tema eller beskriva en känsla.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren ber deltagarna hämta ett föremål. Det kan vara ett föremål som symboliserar hur de känner sig just nu, något de hoppas få ut av mötet eller någon som på annat sätt knyter an till det gruppen ska göra. Därefter görs en runda och deltagarna får visa upp sitt föremål och berätta varför de har valt just det. Övningen kan även genomföras i mindre grupper om möjligheten att skapa grupprum finns.

Variant

Ett alternativ är att istället låta deltagarna välja något de ser i rummet, till exempel ventilation, belysning, konst som symbol och då enbart berätta om det.

Övningen kan även anpassas efter syftet med mötet/utbildningen. Om syftet är att deltagarna ska lära känna varandra kan övningen göras som incheckning. Då kan deltagarna hämta något som beskriver dem som personer eller som berättar om ett fritidsintresse. Under en ledarutbildning eller kan deltagarna hämta något som beskriver dem som ledare eller utbildare.

Tidsåtgång

10-20 minuter beroende på gruppstorlek.

Gruppstorlek

Passar i grupper med upp till cirka 12 personer. En större grupp är bättre att dela in i mindre grupper.