Energi

Följa John

En övning som skapar ny energi i gruppen.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort

Gruppstorlek

Mellan

Syfte

Att skapa ny energi i gruppen.

Genomförande

Digitala rummet

Till att börja med kontrollerar deltagarna att de kan se alla på skärmen. En deltagare visar sedan en rörelse. De andra följer efter och gör likadant. Det kan vara en rörelse vilken som helst, syftet är att röra på sig. Den som gör rörelsen får gärna även samtidigt beskriva sin rörelse. Den som har börjat skickar sedan vidare till nästa person som gör en rörelse som alla härmar, och så vidare, tills alla har fått göra en rörelse.

Variant

Ett alternativ är att låta deltagarna välja rörelser som uttrycker en känsla de har just nu eller som säger något om dem som personer. Då får deltagarna även känna varandra lite bättre.

Tidsåtgång

5-10 minuter beroende på gruppstorlek.

Gruppstorlek

Passar i grupper med upp till cirka 15 personer.

Tips

I det digitala rummet är det lättare om alla som har möjlighet står upp och har sina mikrofoner på. Då går det snabbare att skicka vidare och det blir flyt och tempo.