Samspela

En symbol till dig

En metod för att ge varandra positiv respons.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång, Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att ge varandra positiv respons.

Genomförande

Digitala rummet

Deltagarna börjar med att välja ut ett föremål eller en bild till varje deltagare. Det kan vara en en emoji i mötesverktyget eller ett föremål i rummet som då visas upp framför kameran. Bilderna/föremålen ska symbolisera något positivt hos mottagaren, till exempel en egenskap eller något annat som givaren värdesätter.

Därefter startar någon i gruppen med att visa upp en av sina bilder/föremål tillsammans med en förklaring om varför hen har valt just den symbolen/saken till just den personen. Till exempel: “Jag tycker den här emojin passar dig för att den ser lite lurig ut och jag tycker att du är bra på att komma på nya sätt att göra saker.” Övningen fortsätter tills alla har fått berätta om sina bilder/föremål.

Tidsåtgång

15–30 minuter beroende på gruppstorlek.

Gruppstorlek

Passar bäst i lite mindre grupper med 4–6 personer. En större grupp med fler deltagare kan välja att genomföra övningen i mindre grupper.