Samspela

En present till dig

En övning som stärker gruppen och skapar ett positivt klimat.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att stärka gruppen genom att få alla att känna sig sedda.

När passar metoden?

Passar bra i grupper som känner varandra. En bra övning att använda som avslutning på en aktivitet.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren ger alla deltagare ett namn på en av de andra deltagarna. Till denna person ska deltagarna ge en present. Namnen kan delas ut/presenteras i ett privat meddelande i chatten eller i ett delat dokument som en lista. Alla deltagare får sedan en kort stund på sig att fundera över vilken fiktiv present de skulle vilja ge till den andra deltagaren. Därefter får alla i tur och ordning berätta vilken present de skulle vilja ge bort. Presenterna ska gärna utgå från vad givaren tror att den som ska få presenten är i behov av. Om till exempel någon har verkat mycket trött och stressad kan givaren säga: du får av mig en lugn, skön och vilsam helg. Om någon verkar frusen kan givaren säga: du får fem timmar i solen eller en kväll framför en mysig brasa.

Det är viktigt att det är ganska kort förberedelsetid och korta snabba presenter så att det inte känns kravfyllt.

Variant

Övningen går att variera. I stället för att ledaren delar ut namn kan deltagarna till exempel ge varandra presenter två och två eller i mindre grupper.

Presenterna kan även anknyta till ett ämne som gruppen har behandlat eller till en uppgift som ska genomföras.

Det går även bra att använda kort eller bilder. Då ger deltagarna varandra ett kort eller en bild och beskriver varför de vill ge personen just det kortet.

Tidsåtgång

10–20 minuter beroende på gruppstorlek.

Gruppstorlek

Passar i grupper med 4 personer eller fler. Om gruppen består av fler än 15 personer är det bra att dela in deltagarna i mindre grupper.