Starta

Bokstavspresentation

En enkel presentationsövning där deltagarna får lära känna varandra lite mer.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att lära känna varandra lite mer.

Genomförande

Digitala rummet

Deltagarna skriver sitt namn lodrätt på ett papper och därefter ett ord vågrätt utifrån varje bokstav i namnet. Det är viktigt att skriva ganska stort, gärna på ett A4-papper och med en lite tjockare penna. Varje ord ska beskriva en egenskap hos dem själva. Därefter presentetar deltagarna sina lappar i en runda genom att hålla upp sitt papper (nära skärmen). För att se bra bör alla välja en vy där den som pratar syns i storbild.

Variant

Ett annat sätt att presentera lapparna är att dela in gruppen i mindre grupper och låta deltagarna presentera sina lappar för varandra. Om det är tekniskt möjligt att låta deltagarna välja rum själva kan de istället mingla runt och visa upp sina lappar.

Ytterligare ett alternativ är att låta deltagarna skriva på sin dator och sedan dela skärm.

Tidsåtgång

10-15 minuter.

Gruppstorlek

Passar i både små och stora grupper då sättet att presentera lapparna kan varieras efter gruppstorlek.