Starta

Berätta något de andra inte vet

En metod där deltagarna får reda på nya saker om varandra. Metoden väcker nyfikenhet och öppnar för samtal.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång, Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan

Syfte

Att väcka nyfikenhet och öppna för samtal. Att lära känna varandra bättre.

När passar metoden?

Passar bäst i grupper med personer som redan känner varandra en del.

Genomförande

Digitala rummet

Deltagarna berättar något om sig själva som de tror att övriga inte känner till. Ledaren kan fördela ordet eller välja att låta deltagarna skicka vidare när de har berättat.

Tidsåtgång

Cirka 20 minuter beroende på gruppstorlek.

Gruppstorlek

Passar i grupper med upp till cirka 20 personer.

Tips

Det är viktigt att lägga övningen på rätt nivå. Det behöver inte vara några stora hemligheter som berättas. Det kan vara en favoriträtt eller en okänd talang.