Avsluta

Avrunda med ett ord

En snabb avslutande reflektionsövning som skapar stor delaktighet.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort, Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att utvärdera en aktivitet på kort tid, men samtidigt ge alla möjlighet att säga något.

Genomförande

Digitala rummet

Alla deltagare får med ett ord beskriva aktiviteten. Exempel på frågor att utgå från: Vad tar jag med mig? Vad var det bästa? Hur har det varit? Deltagarna säger sitt ord och skickar sedan vidare till nästa person genom att säga dennes namn. Ett enkelt sätt att hålla koll på vilka som har haft ordet är att be alla räcka upp en digital hand som de sedan tar ner då de har sagt sitt ord.

Variant

Istället för att skicka vidare kan deltagarna skriva ett ord var i chatten. Ledaren kan också välja att fördela ordet genom att säga namnet på en deltagare i taget.

Tidsåtgång

5–15 minuter beroende på gruppstorlek.

Gruppstorlek

Passar i grupper med upp till 25 personer.