Ledarfilmer

Sensus ledarfilmer är ett stöd för att introducera ledare till folkbildningen. Genom att i filmerna belysa ledarens uppdrag förklaras både Sensus, folkbildningen och rollen som ledare. Filmerna visar också att ledaruppdraget kan se mycket olika ut och att det finns en stor variation av olika ledarprofiler.

Sensus ledarfilm 1, om folkbildning
Filmen beskriver begreppet folkbildning och på vilket sätt folkbildning gör skillnad i samhället.

Sensus ledarfilm 2, om Sensus
Filmen beskriver olika former av folkbildning och på vilket sätt Sensus bidrar till att skapa folkbildning.

Sensus ledarfilm 3, om ledarrollen
Filmen beskriver ledarens uppdrag och möjligheter att utvecklas i ledarrollen