Tekniska lösningar för hybridmötet

Välj en teknisk lösning som passar ditt hybridmöte. Sensus har tagit fram två förslag på lösningar.

Sensus tagit har fram två förslag på tekniska lösningar för hybridmöten. En enklare lösning med datorer och ljudpuckar. En lite mer avancerad lösning med professionell videokonferensutrustning

1. Enkel lösning - med datorer och ljudpuckar

Detta är en enkel lösning där du använder en dator för för bild, och ljudpuckar för ljud.

Artikelbild 1 - Tekniska lösningar för hybridmötet

När ska du välja den här lösningen?

Den här lösningen passar små till medelstora möten, och kräver till skillnad mot den mer avancerade tekniska lösningen inte inköp av professionell videokonferensutrustning. Denna lösning passar för mindre möten med:

 • få personer i det fysiska rummet (upp till 5-6 personer)
 • få digitala deltagare (2-3 personer)
 • ett fysiskt rum som inte är så stort

Vilken utrustning behöver du?

För den här lösningen behöver du följande utrustning:

 • En eller flera datorer i rummet används för att visa bild på de som deltar digitalt.
 • En eller flera inbyggda eller externa webbkameror används för att sända bilden av det fysiska rummet till det digitala mötesrummet.
 • En ljud-puck används som högtalare och mikrofon och placeras i mitten på bordet i det fysiska rummet. Se till att få så lika avstånd till de olika deltagarna som möjligt. Pucken ansluts med kabel till en av datorerna. Om fler datorer används, stängs ljud och högtalare av på dessa.

Tips på utrustning för en enkel lösning

‍Hur gör du?

Den enklare lösningen kan göras på två olika sätt.

 1. Det lite enklare tillvägagångssättet
  Om enbart ett fåtal deltar digitalt kan det räcka med en webbkamera, en dator/bildskärm där alla digitala deltagare visas och en eller flera ljud-puckar.‍ Det är viktigt att använda en webbkamera med bred vidvinkel så att en så stor del av rummet och de fysiska mötesdeltagarna som möjligt visas.
 2. Det lite bättre tillvägagångssättet
  Ge varje person som deltar digitalt en egen bildskärm och placera ut den i det fysiska rummet som vore det en person. Se dock till att stänga av ljudet i videomötet (mute) och sänka volymen på alla datorer utom en, annars blir det rundgång. De externa ljud-puckarna kopplas till den dator som inte har ljudet avstängt. Välj en ljud-puck som har så kallat "full duplex" (exempelvis Jabra Speak 750) och som därför kan fånga och spela upp ljud samtidigt, något som ger en mer sömlös (och behagligare) ljudupplevelse.

2. Avancerad lösning - med professionell videokonferensutrustning

Den här lösningen passar bra för små och medelstora hybridmöten där det är extra viktigt med bra bild och bra ljud. Utrustningen går att ha portabel, men den fungerar bäst som fast installerad, exempelvis i ett avsett mötesrum.

Artikelbild 2 - Tekniska lösningar för hybridmötet

Vilken utrustning behöver du?

Lösningen innebär en eller flera riktigt bra kameror med zoom- och panoreringsmöjligheter, samt en eller flera sammankopplade ljudpuckar. Ljudpuckarna i den här lösningen skiljer sig från de som används i den enklare lösningen, och de kopplas in direkt i videokonferenskamera-enheten.

Detta behöver du:

 • En professionell videkonferenskamera som kopplas till den dator som kopplas upp mot videomötet.
 • Vid behov, 1-3 satellitpuckar med inbyggd mikrofon och högtalare som placeras på bordet för att öka upptagningsområdet för ljud.
 • Om möjligt, ha en stor bildskärm som de digitala deltagarna visas på. Alternativt, och vid behov, ha flera bärbara datorer/paddor utplacerade runt mötesbordet för att öka närvarokänslan (OBS! Glöm inte att stänga av ljudet och sänka volymen i datorn).

Tips på utrustning för en avancerad lösning

Hur gör du?

 • De digitala deltagarna visas på den/de dator(er) eller skärm(ar) som är framtagna
 • De som deltar i det fysiska rummet loggar in i det digitala mötet via den dator som videokonferenskameran och satellitpuckarna är uppkopplade mot.
 • De/den som deltar i det fysiska rummet styr och ställer in kameran med en fjärrkontroll. Det finns också automatiska lägen som gör att kameran ställer in och beskär bilden så att alla som är i mötesrummet syns i rutan.