Streama på nätet – rättigheter och upphovsrätt

Musik, litterära verk och konstverk är alla skyddade i upphovsrättslagen. Därför behöver du ta hänsyn till upphovsrätten om din streamade verksamhet innehåller musik eller andra skyddade verk så som uppläsning av litterära verk eller visning av skyddade konstverk.

Kom överens om hur materialet får användas

Innan du startar din streamade föreställning/föreläsning/konsert behöver du vara överens med de som står framför kameran om hur du får använda materialet. Relevanta frågeställningar kan vara:

  • Handlar det enbart om att sända live eller är det för utövaren att materialet får ligga kvar på plattformen även efteråt (med tidsbegränsning eller för all framtid)?
  • Får materialet läggas upp även på andra plattformar så som Facebook och Youtube?
  • Ser utövaren några andra begränsningar i användandet?

Muntliga avtal gäller, men det är alltid bra att skriva ner några rader. Ett tips är att skicka ett mejl som avslutas med ”är vi överens om detta?”, som sedan utövaren svarar på.

Reglerna kring upphovsrätt gäller bara för skyddade verk. Om alla inblandade upphovspersoner är döda sedan 70 år tillbaka eller mer, är det fritt att användas.

Musik

STIM

Så länge du använder Youtube, Facebook eller Instagram för din stream så har STIM redan generella avtal och ser till att upphovspersonerna får betalt – du behöver inte tänka på det alls. Mer ingående information om det här finns på stim.se.

Även om du inte behöver tänka på att skaffa någon licens för dessa plattformar, kan de ha egna regler för hur och vad du kan streama. Se mer information för respektive tjänst.

Medverkande

Vidtala alla medverkande innan filmningen. Är det fråga om artister och musiker så kan det vara så att artisten inte kan godkänna medverkan själv, då vissa avtal artisten ingår med skivbolag innebär exklusivitet för upptagning (t ex inspelning) av artistens prestationer.

Var ska filmningen ske?

Om du är i någons hem, på en klubb, på en skola, eller på annat sätt inne i privat miljö så har den som har nyttjanderätten till en fastighet rätt att ställa krav på dig, vilket kan innebära förbud att fotografera. Fotografering på allmän plats är tillåtet, men det kan finnas restriktioner om hur bilderna får användas.

Marknadsföring

Ska filmen användas för marknadsföring? Då måste du ha tillstånd från dem du filmar.

Bakgrundsmusik

Det är inte ok att använda musik från Spotify som bakgrunds- eller pausmusik. Musiken som används i detta sammanhang behöver vara köpta filer. Ett alternativ är att skaffa ett konto hos soundtrackyourbrand.com som kan liknas vid ett ”Spotify för näringsidkare”.

Litterära verk och bildkonstverk

Det finns inga generella avtal som ger oss rätt att läsa upp litterära verk eller visa bildkonstverk i en film på Facebook eller Youtube. Ett tillstånd behövs för varje tillfälle.

För tillstånd att visa bildkonstverk kontakta bildupphovsratt.se.

För tillstånd att visa eller läsa ur litterära verk kontakta alis.org.

Bild i artikel - Streama på nätet – rättigheter och upphovsrätt