Skapa interaktiva frågor med Mentimeter

Med en plattform för att ta in svar på frågor i realtid går det att göra mycket. Allt från att sätta tonen för ett möte eller skapa en quiz till att ta in utvärderingar och åsikter. Mentimeter är en av de mest använda tjänsterna för interaktiva frågor.

Mentimeter är ett presentationsverktyg där de som deltar kan ge feedback i form av svar på frågor med möjlighet till att presentera svaren i realtid. Med andra ord kan du som leder mötet eller håller i presentationen ställa frågor och få svaren publicerade direkt, exempelvis på en projektorduk eller liknande.

Kravet för att detta ska fungera är att du är uppkopplad mot internet när du presenterar och att varje deltagare har tillgång till en uppkopplad enhet så som en mobiltelefon eller dator.

Komma igång och skapa Mentimeter-frågorna

För att använda dig av Mentimeter behöver du skaffa ett konto och logga in på mentimeter.com Det är där du hanterar och förbereder dina frågor.

När du skapar dina frågesidor finns det flera olika varianter på hur du vill ha resultatet presenterat, exempelvis genom staplar, ordmoln, cirkeldiagram eller annat. Du väljer själv hur deltagarna ska svara och hur deras svar ska illustreras. Olika varianter passar bra till olika saker. För rena omröstningar kanske stapeldiagram fungerar bäst medan om du är ute efter att fånga en känsla kanske det passar bättre med ett ordmoln där olika ord får olika storlek beroende på hur många som skrivit/valt respektive ord.

Skapa interaktiva frågor med Mentimeter - Steg 1

Hur deltagarna kommer in och kan rösta/välja

När du har skapat dina Mentimeter-frågor och känner dig redo så klickar du på "Present".

Nu får du hela Mentimeter-presentationen i helskärm i webbläsaren, och högst upp ser du och alla deltagare en webbadress och en kod. Deltagarna går då in på den webbadressen och skriver in koden för att komma till just dina frågor.

I takt med att varje deltagare svarar på dina frågor uppdateras resultatet i realtid. Det går också att se hur många som svarat i nedre högra hörnet.

Skapa interaktiva frågor med Mentimeter - Steg 2

Välj mellan gratis- och betalversion

Mentimeter finns som både gratis- och betalversion med lite olika funktioner. Gratisversionen har som begränsning att du bara kan ha två frågor per presentation i enkätläget och fem frågor i quiz-läge. I betalversionerna kan du ha fler frågor, får möjlighet att exportera resultaten till excel och kan lägga in egna logotyper samt välja varumärkesfärger.

Kom igång på mentimeter.com.