Säkerhetsfrågor kring Zoom

Videokonferenstjänsten Zoom gick på ett par månader från 10 miljoner dagliga mötesdeltagare till över 300 miljoner. En del säkerhetsrisker uppdagades - dessa är nu lösta.

Zoom är inte bara en av världens mest populära och mest använda videokonferenstjänster, utan också ett av de mest omskrivna och kritiserade utifrån säkerhetsbrister som uppdagats i samband med att tjänsten exploderat i antal användare.

Det amerikanska bolaget tog snabbt till sig den kritik som de överöstes med och beslutade i början av april 2020 att i 90 dagar fokusera nästan all utveckling mot att lösa säkerhetsproblem.

Mycket har hänt sedan dess. Sedan den 30 maj 2020 har tjänsten lyckats åtgärda alla problem som har dykt upp. Kvar finns enbart risker som uppstår när hackare utnyttjar tjänstens popularitet genom att erbjuda alternativa nedladdningsajter för Zoom-applikationen. Detta är emellertid ett problem som de flesta stora applikationstjänster har.

Håll dig säker – tre enkla sätt

  • Uppdatera appar och program kontinuerligt. Det är alltid viktigt oavsett programvara, men i synnerhet sådana som hanterar potentiellt känslig data.
  • Ladda aldrig ned Zoom-programmen från något annat ställe än Zooms egen sajt, zoom.us, och från Apple och Googles app-butiker.
  • Lås dina möteslänkar med lösenord så slipper du risken för potentiellt oväntat besök. Du ändrar i dina inställningar för ditt konto.
Aktuell status om Zoom

Zooms största brister – och hur de har löst dem

All trafik har gått via servrar i Kina.

Vissa möten har utsatts för så kallad ”Zoom-bombing".

Zoom:s chatt har haft säkerhetsluckor.

Zoom ger Facebook och LinkedIn personlig data.

Zoom-möten har inte varit helt krypterade.