Bild: Scandinav Bildbyrå

Regler om kopiering och scanning

En liten kom-i-håg-lista om vad som gäller när vi flyttar vår verksamhet till nätet.

Kopiera och scanna material

Studieförbundens kopieringsavtal

Vi utgår från Studieförbundens kopieringsavtal för studiecirklar. Där ges ledare viss rätt att kopiera material till deltagare. Den digitala rätten är inte lika stor som att kopiera till fysiska papper.

Upphovsrätt

Reglerna gäller som vanligt endast material som är skyddat av upphovsrätt. Om alla inblandade upphovspersoner är döda sedan 70 år tillbaka eller mer, är det fritt att användas, kopieras, scannas, spridas mm.

Avtalet gäller fysiska papperskopior

Det som du normalt har rätt att kopiera till dina deltagare får du inte scanna in och maila till dem, eller lägga upp på nätet. Vill du fortsätta dela ut kopierat material behöver du distribuera fysiska papperskopior på något sätt.

Scanna för presentation

Du har som ledare rätt att scanna in material och visa i en presentation på skärmen, t ex när du delar skärm under ett videomöte. Du har då rätt att skriva ut åhörarkopior och distribuera dem till dina deltagare exempelvis via post, men inte maila dem digitalt eller lägga upp det på nätet.

Undantag

Körnoter och ensemble/orkesternoter som finns att köpa får du aldrig kopiera och då heller inte scanna in för att lägga på nätet eller maila till deltagare. Dessa är undantagna från studieförbundens rätt att kopiera.

Be om tillstånd

För allt som inte är fritt eller går inom avtalets ramar kan du förstås be om tillstånd hos rättsinnehavaren – förlaget om det finns ett sådant, annars direkt till upphovspersonerna eller deras representanter.

Läs avtalet i sin helhet i dokumentet Allmanna villkor Studieforbunden.pdf.