Därför får du dålig ljudkvalitet i videomöten med Bluetooth-hörlurar

Trådlösa Bluetooth-hörlurar har en begränsning när du använder dem som headset för videosamtal. Här kan du läsa om hur du kringgår det samt vilka olika typer av trådlösa hörlurar som finns.

Det finns olika typer av trådlösa hörlurar som fungerar bättre och sämre för videomöten i plattformar som Zoom och Teams. Den typ av trådlösa hörlurar du användare samt de inställningar du gör påverkar kvaliteten, dels för egen del men också för de du träffar i det digitala mötet.

Trådlösa hörlurar med USB-dongel

De trådlösa hörlurar som fungerar bra utan några särskilda inställningsbehov är de som har en egen USB-dongel som man kopplar in i datorn. Denna USB-dongel agerar som sändare och mottagare för ljudet mellan datorn och hörlurarna.

Du kan använda hörlurarna som både ljudingång och ljudutgång i digitala mötet och får bra kvalitet så länge det är bra batteri i lurarna och hyfsat fritt mellan hörlurarna och USB-dongeln.

Bild på USB-dongel

Exempel på hur en sådan USB-dongel ser ut.

Tänk på att trådlösa hörlurar som har USB-donglar har särskilda för respektive modell, och det ingår nästan alltid i förpackningen om det finns stöd för denna teknik.

Trådlösa Bluetooth-hörlurar utan USB-dongel

De hörlurar som inte fungerar lika bra är vanliga Bluetooth-hörlurar som ansluter direkt mot datorns Bluetooth-anslutning (dvs utan en särskild USB-dongel som man först kopplar in i datorns USB-uttag).

Bluetooth är ett överföringsprotokoll som inte är lämpat för att både skicka och ta emot ljud i hög kvalitet samtidigt. När man använder Bluetooth-hörlurar som headset begränsas därför kvaliteten till samma som för ett vanligt telefonsamtal, dvs långt ifrån vad ett Zoom- eller Teams-möte ger för faktisk kvalitet.

Lösningen för Bluetooth-hörlurar

Lösningen för dessa hörlurar är att välja hörlurarna som ljudutgång i mötet, men välja datorns inbyggda mikrofon som ljudingång. Detta fungerar enbart om den dator du sitter vi faktiskt har en egen mikrofon inbyggd eller en separat mikrofon inkopplad.

I Zoom väljer du detta genom att klicka på den lilla pilen bredvid Mute-knappen och välja hörlurarna som "Speakers" och datorns mikrofon som "Microphone"

Då får du bästa möjliga kvalitet både för dig själv och de andra deltagarna när du använder Bluetooth-lurar utan USB-dongel.