Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

VÄXJÖ

Workshop om Resilient Together - Afghan Women's Integration and Support Program

Workshop om Resilient Together - Afghan Women's Integration and Support Program

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad

Veckodagar

Lördag, Söndag

Tid

Kl 16:00 - 19:00

Omfattning

8 tillfällen, 24 studietimmar

Plats

Fyllerydsstuganfyllerydsskogen

Fyllerydstugan 35592 VÄXJÖ

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

ETT KULTURELLT UTBYTESMÖTE!

KÄRA KVINNOR, UPPLEV EN HÄRLIG EFTERMIDDAG

MED MATLAGNING, MINNESDELNING OCH BYGGANDE AV LÅNGVARIGA

VÄNSKAPER. LÅT OSS SKAPA ETT STÖDNÄTVERK SAMTIDIGT SOM VI FIRAR AFGHANSK OCH SVENSK KULTUR GENOM MAT OCH BERÄTTELSER.

KVINNOR SOM ÄR 35 ÅR ELLER ÄLDRE  VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA SIG. 

 

VI SKA TRÄFFAS TVå GÅNGER 30/6 och 13/7

DET HÄR PROJEKTET ÄR ETT SAMARBETE LEDD AV

HÖGSKOLESTUDENTER MAHSHED IQBALZADA, FRÅN AFGHANISTAN OCH FÖR NÄRVARANDE STUDERAR VID UNITED WORLD COLLEGES (UWC

ATLANTIC) I SOUTH WALES, STORBRITANNIEN. HON ÄR AKTIVT ENGAGERAD I ETT LEDARSKAPSPROGRAM PÅ SIN HÖGSKOLA, MED

INRIKTNING PÅ MIGRATIONSFRÅGOR. SOM EN DEL AV DETTA PROGRAM ÄR MAHSHED I VÄXJÖ FÖR ATT INITIERA ETT STÄRKANDE PROGRAM SOM SYFTAR TILL ATT HJÄLPA EN GRUPP AFGHANSKA

MIGRANTKVINNOR ATT ASSIMILERA OCH INTEGRERA SIG I DET

BREDARE SAMHÄLLET

 

SYFTET MED SAMMANKOMSTEN ÄR ATT ÖVERBRYGGA GAPEN MELLAN NYA AFGHANSKA MIGRANTKVINNOR OCH LOKALA SVENSKA KVINNOR.

VÅRT MÅL ÄR ATT BYGGA KONTAKTER OCH LÅNGVARIGA RELATIONER MELLAN DESSA TVÅ GRUPPER. VI VILL SKAPA EN MÖJLIGHET FÖR

DESSA TVÅ GRUPPER ATT KOMMA SAMMAN OCH LÄRA KÄNNA VARANDRA, SAMT UPPLEVA GLÄDJEN AV ATT VARA TILLSAMMANS.

 

LÅT OSS BRYTA OMEDVETNA FÖRDOMAR OCH ANSTRÄNGA OSS FÖR ATT VERKLIGEN FÖRSTÅ VARANDRA.

 

VI BEHÖVER VARANDRA. STORT TACK FÖR ERT HJÄLP

Den 30/6 SKA VI TILL FYLLERYDSTUGAN

Föranmälan är obligatorisk

Kontakt Nazanin Tavakoli på 0703256777

Arrangemangsid: 1597410

Kontaktperson