Distans

Webinarium: Diskrimineringslagen ditt skydd med tema aktiva åtgärder

En grundläggande introduktion om diskriminering där du får veta mer om vad diskriminering är; hur skyddet i den svenska diskrimineringslagstiftningen ser ut och vart du kan vända dig om du har utsatts för diskriminering.

Datum

25 april 2024

Dag

Torsdag

Tid

Kl 17:30 - 19:00

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Vi behandlar:

·         Vad innebär diskriminering enligt lagen; vilka är diskrimineringsgrunderna, vilka former av diskriminering finns det, vem är skyddad och vilka områden är skyddade?

·         Vilken upprättelse en person som har utsatts för diskriminering kan få.

·         Fördjupning i diskrimineringslagens påbud om aktiva åtgärder; alla arbetsgivare och utbildningssamordnare ska, enlig lag, arbeta förebyggande och främjande med aktiva åtgärder för att inte diskriminering ska ske på arbetsplatsen respektive skolan.

·         Möjligheten att få stöd från en antidiskrimineringsbyrå: Visste du att en antidiskrimineringsbyrå (som vi) kan hjälpa dig kostnadsfritt om du har utsatts för diskriminering?

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr är en politiskt fristående antidiskrimineringsbyrå som ger kostnadsfri rådgivning, utbildar och informerar om diskriminering, inkludering och mänskliga rättigheter samt deltar i olika arrangemang för att lyfta frågor kring diskriminering och inkludering. Verksamheten drivs med medel av MUCF.

Tid: 25 april klockan 17.30-19.00

Plats: På den digitala lärplattformen Zoom via datorn, länk kommer till din e-postadress i bekräftelse på din anmälan. Smartphone eller dator med Internetuppkoppling krävs.

Pris: Kostnadsfritt men anmälan krävs

Dina önskemål: Har du önskemål om vad som skulle kunna göra detta tillfälle tillgängligare för dig – meddela oss det i anmälan eller ring till oss.

 

Arrangemangsid: 1584258

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter