Distans

Vita sanctae Hildegardis - helgonförklaringsprocessen

Startdatum

18 september 2024

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 18:30 - 20:00

Omfattning

4 tillfällen, 8 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Mot slutet av 900-talet kom det till en ändring av den tidigare ”inofficiella” praxis utifrån en faktisk högaktning som hade bildats bland folket respektive i kyrkan. Det uppstod formella förutsättningar som måste vara uppfyllda, för att en helgonförklaring skulle kunna genomföras. En av dessa förutsättningar bestod däri, att en skriftlig Vita av den person som högaktas som ett helgon måste författas och sändas till Rom. Dessutom granskades personens liv och arbete och ett under måste bevisas. Därmed försköts helgonförklaringen från aktuell lokal biskop till påven, en tyngdpunktsförskjutning som inte förlöpte friktionsfritt i alla fall. Så är till exempel svårigheterna som uppstod vid helgonförklaringen av Hildegard von Bingen inte grundade på Hildegards person. De resulterade ur existensen av långvariga rivaliteter mellan den lokala kyrkan i Mainz och centralkyrkan i Rom, således från frågan om den egentliga kärnkompetensen inom helgonförklaringsförfarandet. Hildegard helgonförklarades den 10 maj 2012. Vi läser ur Vita sanctae Hildegardis, funderar och samtalar.

STARTDATUM
18 september 2024

VECKODAG
Onsdag

TID
18/9, 16/10, 13/11, 11/12 kl. 18:30-20:00 digitalt

OMFATTNING
4 tillfällen, 8 studietimmar

PRIS1400 kr

KURSLEDARE Ingrid Falkenborn

Arrangemangsid: 1596697

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter