ÖREBRO

Kurs Första hjälpen till psykisk hälsa - vuxen

Första hjälpen till psykisk hälsa eller MHFA står för Mental Health First Aid Training. Det är ett vetenskapligt utvärderat och internationellt första hjälpen-program vid olika psykiska tillstånd. Målet är att rädda liv genom ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och självmord.

Startdatum

26 september 2024

Tid

Kl 8:30 - 16:30

Omfattning

2 tillfällen, 12 studietimmar

Plats

Solliden kurs- och konferenslokal

Långbyn 217 70591 ÖREBRO

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Psykisk ohälsa drabbar nästan alla någon gång i livet 

Under två dagar kommer deltagarna få lära sig hur man ger första hjälpen till någon som upplever psykiska problem eller befinner sig i ett krisläge. Målet är att kunna erbjuda stöd tills professionell hjälp är tillgänglig eller tills krisen är över. Kursen är baserad på evidens och forskning, och har sedan dess introduktion i Sverige 2011, visat sig vara ett värdefullt verktyg i att förstå och hantera psykisk ohälsa. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Vem kan delta?
Kursen är öppen för alla som är intresserade av att lära sig mer om psykisk hälsa och hur man kan agera stödjande i kritiska situationer. Inga förkunskaper krävs. Det är en möjlighet för alla att bidra till ett mer hälsosamt och förstående samhälle.

Våra instruktörer
Instruktörerna är utbildade av NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska Institutet. 

26 sep 8.30-16.30

27 sep 8.30-16.30

I priset ingår mat och fika under två dagar och ett intyg  som utfärdat av NASP -Nationellt centrum för suicidforskning och prevention samt en bok/manual.

  • För aktiva medlemsorganisationer inom Sensus : 4200 kr utan boende med boende 5400 kr
  • För övriga 5200 kr utan boende,  med boende 6400 kr

 

Sista anmälnings datumet är 240826 

Arrangemangsid: 1595688

Ledare

Mikael Brun Gunnerås

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter