Distans

Utbildning för ledare SHEDOs anhörigutbildning

Startdatum

14 november 2024

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 13:00 - 16:00

Omfattning

1 tillfälle, 4 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Välkommen till utbildning av samtalsledare i Anhörigutbildning vid självskadebeteende. Detta är en utbildning för samtalsledare i den av föreningen SHEDO och Sensus studieförbund framtagna anhörigutbildningen som tagits fram i samarbete med Nationella självskadeprojektet. Den syftar till att ge anhöriga till personer med självskadebeteende hjälpmedel och stöd och genomförs i mindre anhöriggrupper som träffas vid åtta tillfällen. Genom att vårdenheter runt om i Sverige utbildar samtalsledare i materialet kan Anhörigutbildningen därefter bli en del av det ordinarie vårdinnehållet på den aktuella verksamheten. Utbildningen är en del av föreningen SHEDOs och Nationella självskadeprojektets arbete med att utveckla stödet och kunskaperna på området självskadebeteende. Utbildningen till samtalsledare i Anhörigutbildningen ges under en halvdag på distans. Målsättningen med utbildningen är att du inom din verksamhet ska kunna genomföra och leda Anhörigutbildningar och därigenom utveckla stödet till anhöriga.

Anhörigutbildningen innehåller följande teman:

•Anhörigas hälsa och situation

•Vikten av att ta hand om sig själv

•Fakta om självskadebeteende

•Självskadebeteende och anhörigas hälsa

•Samtal och förhållningssätt

•Att sätta kärleksfulla gränser

•Känslor

•Vägar vidare

Målgrupp för denna utbildning av utbildare Kursdeltagare kan ha olika typer av grundutbildning (t.ex. psykolog, socionom, sjuksköterska, skötare m.m.) samt olika erfarenhet av öppen-och heldygnsvård. Det är önskvärt att minst två personer från varje verksamhet tar del av denna utbildning. Intresse för samtalsledning och att ge stöd till anhöriga är en förutsättning.

Utbildningen till samtalsledare i Anhörigutbildningen ges under en halvdag på distans. Kursen omfattar genomgång av materialet och metoderna som används samt kunskap om hur du leder anhöriggruppen genom processen i utbildningen. Upplägget innehåller också samtal och reflektion i grupper. Målet är att du som ledare för anhörigutbildningen ska känna dig både trygg och inspirerad. Du får kursmaterialet skickat till din hemadress.

Katharina Persson och Annika Strådal, verksamhetsutvecklare Sensus studieförbund.

Utbildningen och materialet är kostnadsfritt för kursdeltagare. Om du får förhinder och inte avbokar senast en vecka före kurstillfället debiteras du kurskostnaden 900 kr. Förutsatt att du inte ersätts av en kollega.

Kursen hålls digitalt via Zoom. Länk skickas senare.

Utbildningen arrangeras av Riksföreningen SHEDO och Sensus studieförbund

Arrangemangsid: 1588769

Ledare

Kent Smids

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter