STOCKHOLM

Träna civilkurage med oss! Tema: fördomar.

Kvällens tema: fördomar. Lär dig att ingripa vid och avbryta kränkningar.

Datum

23 maj 2024

Dag

Torsdag

Tid

Kl 17:30 - 19:30

Plats

Sensus Stockholm Medborgarhuset (plan 7)Stora Båten 10

Medborgarplatsen 4 11826 STOCKHOLM

Pris

Kostnadsfritt

Innehåll 

Tillsammans med utbildade tränare får du öva och experimentera med olika ingripandetekniker i hur du kan ingripa i situationer präglade av maktmissbruk, orättvisa och kränkningar. I träningen övar vi på realistiska situationer som kan uppstå i vardagen. Genom träning utvecklar du en kortare reaktionsförmåga, lär dig bemästra olika typer av tekniker och blir därmed rustad att ingripa i flera olika typer av situationer. Träning ger färdighet. Vid detta tillfälle är fokus på att ingripa vid olika typer av fördomar.

Träningen sker i samverkan mellan Sensus Studieförbund och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr. Vi som är tränare har tränats av Vardagens Civilkurage (VC) som är en organisation som arbetar för aktivistiskt medborgarskap, delaktighet och demokrati på gräsrotsnivå. Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr är en politiskt fristående antidiskrimineringsbyrå som ger kostnadsfri rådgivning, utbildar och informerar om diskriminering, inkludering och mänskliga rättigheter samt deltar i olika arrangemang för att lyfta frågor kring diskriminering och inkludering. Verksamheten drivs med medel av Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor.

Tid

23 maj klockan 17:30 - 19:30

Plats

Sensus Medborgarplatsen, Medborgarplatsen 4, plan 7

Pris

Kostnadsfritt men anmälan krävs

Dina önskemål

Har du önskemål om vad som skulle kunna göra detta tillfälle tillgängligare för dig - meddela oss det i anmälan eller ring till oss.

Tillgänglighet/Fysiska mått Medborgarhuset

Entrédörren Medborgarplatsen 4: 180 cm.

Ytterdörr Sensus plan 7: 95 cm.

Hiss: Dörr: 110 cm. djup: 200 cm. Bredd: 185 cm

Toalett: Dörr: 90 cm, djup: 223 cm, bredd: 215 cm

Ledarhund: Vi tillåter ledarhund i våra lokaler 

Arrangemangsid: 1584255

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter