Distans

Lär dig bokföring från grunden i det persiska språket och använd det för att arbeta i Sverige

Lär dig bokföring från grunden i det persiska språket och använd det för att arbeta i Sverige.

Startdatum

Se beskrivning

Veckodagar

Måndag, Onsdag

Tid

Kl 16:00 - 18:30

Omfattning

10 tillfällen, 30 studietimmar

Plats

På distans

Pris

6595 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Praktisk bokföring från början

Detta är en grundläggande utbildning i konsten att föra bok - bokföring! Den vänder sig till dig som precis ska börja med bokföring som anställd, i eget företag eller kanske som kassör i en förening, eller bara för att man vill lära sig bokföra! Inga förkunskaper krävs.

Målet med utbildningen är att kunna bokföra löpande affärshändelser med hjälp av kontoplanen, känna till lagar och regler som styr bokföringen. Vi lär oss också hur man läser och tolkar balans- och resultaträkning och innebörden av dag- och huvudbok.

Innehåll:

•Debet och Kredit

• Dubbel Bokföring

•Balanskonton och Balansräkning

•Resultatkonton och Resultaträkning

•Kontantmetod och faktureringsmetod

•Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och hur man beräknar det

•Företagets intressenter

•Kontoplanen - hur fungerar den?

•Moms, ingående- och utgående moms

•Utfärdande av försäljningsfaktura systemiskt

•Fakturor till kund - Kundfordringar

•Fakturor från leverantör - Leverantörsskulder

•Löpande bokföring - de vanligaste affärshändelserna - Dagskassa och kassasystem – Få betalt eller handla med kort - Löner och andra kostnader för anställda - Varuinköp - Lager -Representation

•Avstämningar

•Rätta fel i bokföringen

•Deklarera och redovisa moms

•Deklarera och redovisa arbetsgivaravgifter

•Periodiseringar

•Arbetsgång vid bokslut

•Årets resultat och bokföring av detta

•Arkivering och bokföring

•Tips på hur jag lägger upp min bokföring

•Kännedom om bokföringsprogram

 

Dagar: måndagar och onsdagar kl. 16:00-18:30.
Tiden kan ändras efter deltagarnas önskemål.

Startdatum: info kommer efter anmälan.

Du får INTYG från Sensus studieförbund efter avslutad kurs.

Kursen pågår i fem veckor och 2 gånger per vecka.

Det finns möjligt till enskild kurs och online.

Kursen kostar 6595kr och det finns möjlighet till delbetalning.

 

För mer information och anmälan kontakta:

Nazanin Tavakoli 0703256777

nazanin.tavakoli@sensus.se

 

 

Arrangemangsid: 1588707

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter