Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

ÄLMHULT

Teologiska fortbildningsdagar

Söndag 19/5 Pingstdagen

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad

Veckodagar

Måndag, Söndag

Tid

Kl 15:30 - 17:45

Omfattning

3 tillfällen, 18 studietimmar

Pris

500 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Göteryds pastorat, Pjätteryds församling inbjuder till Pjätteryds akademin

Teologiska fortbildningsdagar 19–20 maj

i Pjätteryds kyrka

Temat för 2024 är:

Vi tror ock på den helige Ande, en helig

ALLMÄNNELIG KYRKA 

 

Varje söndag bekänns den apostoliska trosbekännelsen i Svenska kyrkans huvudgudstjänst. Då bekänner vi att vi tror på ”en helig allmännelig kyrka.” Ordet brukar översättas med katolsk, dvs. universell. Men vad betyder ”allmännelig” egentligen och på vilket vis är Svenska kyrkan allmännelig? Idag kallar vi oss kanske gärna för ekumener. Åtminstone praktiserar vi väldigt många uttryck från olika kyrkotraditioner. Ändå firar inte alla kristna nattvarden tillsammans. Varför? Vi försöker förstå vad det betyder att vi tillhör en allmännelig kyrka och inbjuder till denna fortbildningsdag, den femte årgången av Pjätterydsakademin[1] i Pjätteryd, Göteryds pastorat.

Karl-Henrik Wallerstein, kyrkoherde, TD

PROGRAM 19–20 maj 2024

15:00 Mingel fika och anmälan.

15:30-16:15 Christian Braw. Docent Åbo Akademi. ”Vad betyder allmännelig? Ett Växjö stiftperspektiv.”

16:15-16:30 Respons Magnus Bengtsson, Lettland

16:45 -17:30 Magnus Bengtsson: ”Vad betyder allmännelig?  Ett lettiskt perspektiv”

17:30-17:45 Respons Christian Braw

18:00 Högmässa i Pjätteryds kyrka

Ca 19:30 Supé i prästgården

Måndag 20/5 Annandag Pingst

08:30 Stilla mässa i Pjätteryds sakristia

09:00-09:45 Markus Hagberg. Vad betyder allmännelig? Fader Gunnars perspektiv.

09:45-10:00 Respons Jacob Tronêt

Fika

10:30-11:15 Jacob Tronêt. Vad betyder allmännelig?  Ett anglikanskt perspektiv.

11:15-11:30 Respons Marcus Hagberg

11:45-12:30 Magnus Persson. Vad betyder allmännelig?  Ett helkyrkligt perspektiv.

12:30-12:45 Respons  Karl-Henrik Wallerstein

 

Konferensen äger rum i Pjätteryds kyrka. Boka gärna hotellrum på Ikea hotell.

Pris: 200 kr för söndagen, 400 kr för måndagen eller 500 kr för båda dagarna.

Anmälan senast  2024-05-17.

Konferensen äger rum tillsammans med Sensus och Marias kommunitet[1] Tidigare Pjätterydsakademier har bjudit in följande talare: 2018 (Dag Sandahl och Folk T. Olofsson), 2019 (Annti Laato och Anders Runeson) 2022 (Daniel Wilhborg, Anna-Maria Laivola Svensäter, Anna-Sofia Bonde, Maria Runeson, Anni-Maria Laato) och 2023 (Avi Snyder).

 

Arrangemangsid: 1578685

Ledare

Karl-Henrik Wallerstein

Kontaktperson