JÄMSHÖG

Symbolpedagogutbildning- tvåårig- Symbolon Via unna

Utbilda dig till diplomerad Symbolpedagog. Kursen omfattar sju steg under en tvåårsperiod. Symbolon är grekiska och betyder sätta samman, göra helt. Den helande kraften finns i människan, ett kroppens eget ekosystem med självläkande resurser.

Startdatum

13 september 2024

Veckodagar

Måndag, Fredag, Lördag, Söndag

Tid

Se beskrivning

Plats

PetrusgårdenFilipposrummet

Kyrkovägen 1 29373 JÄMSHÖG

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Symbolspråket är vårt omedvetna språk som genom kreativa metoder kan hjälpa oss att lära känna oss själva och vår innersta längtan. Symbolpedagogiken hjälper människan att möta sina egna inre bilder och därmed finna ledning och sammanhang. Symbolpedagogen använder symboliska uttryckssätt för att hjälpa människor att växa och utvecklas. För många handlar det om en längtan att återerövra de kreativa språken och att få hjälp med att leva helt med hela sig. Symbolpedagogen jobbar med människors egen utvecklingsprocess och kan verka för alla åldrar och i en mångfald av verksamheter. Det kan tex vara i skolan, vården eller i församlingsarbete samt i olika företag för handledning i organisations- och kompetensutvecklingsarbete.

Genom symbolerna kan vi hitta redskap för att leva livet mera helt och i samklang med oss själva, att vara den jag är och bli den jag är ämnad till att vara. [Läs mera på Symbolon Via Unna](http://www.symbolonviaunna.se)

Kostnad: För hela kursen på 7 steg med betalning över fyra terminer, för företag/organisationer 38 500 kr.  Passa på just nu, post-corona pris för dig som betalar själv/privatperson är kostnaden halva priset för hela kursen, alltså 19 250kr. Kurskostnaden faktureras per gång och blir då 5500kr för företag/organisationer och 2750kr för privatperson. (Kostnaden fördelar sig över flera verksamhetsår, 2024-2025).

Ledare: Helen Kémi är kurslärare och processledare, Symbolpedagog, Folkhögskollärare och Församlingspedagog

Övrig Information: Mellanliggande litteraturstudier, dröm- och bildgruppsarbete samt stöd genom en basgrupp. Litteraturen bekostar deltagaren själv. Kan lånas på bibliotek och ofta köpas på tex bokbörsen. 

Tidsplan: 

  • Steg 1.  13-16 september -24
  • Steg 2.   8-11 november -24
  • Steg 3.   Februari -25
  • Steg 4.   Maj -25
  • Steg 5.   September -25
  • Steg 6.   November -25
  • Steg 7.   Mars -26

Anmälan: Sista anmälningsdag är 15 juni 2024. Frukostfika och förfriskningar ingår. Kost och logi i övrigt ordnar deltagaren själv. Minst 6 deltagare. När du anmäler dig, så är det till alla de 7 stegen. Anmälan är bindande! Du anmäler dig genom Sensus OCH genom att skicka personligt brev med dina uppgifter och varför Du vill bli Symbolpedagog till kursledare: helen.kemi@symbolonviaunna.se

Arrangemangsid: 1570531

Ledare

Helen Kemi

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter