Bild: Scandinav Bildbyrå

STOCKHOLM

Svenska Lottakåren – Sant eller falskt Lotta kåren

Vet du vad som är sant, falskt eller mittemellan i ditt informationsflöde?

Datum

6 maj 2024

Dag

Måndag

Tid

Kl 16:30 - 19:30

Plats

Hornstulls bibliotek

Hornsbruksgatan 25 11734 STOCKHOLM

Pris

Kostnadsfritt

Med enkla verktyg kan du slå hål på vilseledande information och bidra till att sprida verifierad information.

Workshopen ”Fakta och sanning i en demokrati” ger dig kunskap och verktyg för att du ska kunna bilda dig en uppfattning i samhällsfrågor och kritiskt värdera nyheter och samhällsinformation.

Den kompetensen är viktig för dig; dels för att klara av skola och arbete, dels för att kunna tillvarata dina rättigheter och skyldigheter som samhällsmedborgare.

Du som deltagare får delta i diskussioner om olika mediers roll och påverkan, vikten av att lära sig vara källmedveten samt vilken roll du som individ spelar i att sprida verifierad information.

Svenska Lottakåren genomför workshopen på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

www.svenskalottakaren.se

Svenska Lottakåren - Sveriges främsta forum för kvinnor som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle

 

Arrangemangsid: 1584684

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter