STOCKHOLM

Lär dig spela suzukitrumpet hos KFUM central

Unikt i Sverige och Stockholm erbjuds nu möjlighet att börja spela trumpet i unga år, enligt den världsomspännande Suzukimetoden.

Startdatum

Se beskrivning

Veckodag

Onsdag

Tid

Se beskrivning

Omfattning

15 tillfällen, 15 studietimmar

Lokal/rum

Musikrummet, entréplan

Pris

4500 kr

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Innehåll och upplägg

Suzukimetoden innebär aktiv föräldramedverkan, individuella lektioner och grupplektioner och anknytning till en Suzukiförening. Medlemsavgift i KFUM Central inkluderas i avgiften.

Datum

Enligt överenskommelse

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Utrustning

Eget instrument och träningsredskap till barnet och tillgång till instrument för spelföräldern. Vilket instrument det skall vara bestäms i samråd mellan förälder och lärare. Undervisningsmaterial i form av böcker och CD skivor.

Mer information och anmälan

Ann-Marie Sundberg amsundberg48@gmail.com

Tillgänglighet

Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade. Anmäl behov av hörselslinga eller teckenspråkstolk vid anmälan.

Rabatt

Sensus Stockholm-Gotland samarbetar idag med fackförbunden Vision, ST, Vårdförbundet avdelning Stockholm, Lärarförbundet, Försvarsförbundet, Finansförbundet. Som medlem i något av dessa förbund får du som deltagare rabatt på våra kurser. Läs mer

Ledare

Ann-Marie Sundberg

Kontaktperson