LINKÖPING

Pro Musica, Linköping - En pigg 62-åring!

Kom och sjung med oss, vi behöver nya medlemmar i alla stämmor.

Startdatum

Höst 2024

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 18:30 - 21:00

Omfattning

17 tillfällen, 60 studietimmar

Pris

1250 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Vi är en blandad kör med cirka 40 medlemmar i olika åldrar. Vår repertoar har stor genrebredd, allt från traditionell körmusik till pop- och filmmusik, folkvisa, jazz, tidig musik, sakralt, julrepertoar etc, Ja, allt bestäms av vad vi har för tema till kommande projekt. Vi genomför större konsertprojekt i samarbete med instrumentalmusiker, gästartister, andra körer eller helt a capella. Utöver våra stora projekt sjunger vi också in julen på äldreboenden, för dem som inte har möjlighet att ta sig till en konsertlokal.

 

Karin Westberg heter vår dirigent och hon är inne på sitt femtonde år hos oss. Karin är utbildad solist och sångpedagog med bred och gedigen erfarenhet från opera, jazz, visor, oratorier med mera. Hon har i många år verkat som sångpedagog, producent och regissör inom olika musikutbildningar, och har satt upp ett stort antal operaföreställningar.

 

Vi firade 60-års jubileum 2022! Kören startade 1962 av Gerhard Dornbusch. Han studerade musik i hemlandet Tyskland, och det politiska klimatet i 1930-talets Europa och andra världskriget påverkade honom mycket. Han såg musiken som ett verktyg som kan användas för att förena människor av olika nationaliteter och överbrygga motsättningar människor emellan. Den övertygelsen var ledande för honom i sin musikaliska gärning i sitt andra hemland, Sverige, där han verkade i många år som tonsättare och körledare.

 

Vår nuvarande körledare Karin, för körens grundtanke vidare - musik knyter band mellan människor över alla sorters gränser. Under de senaste fyra åren har vi påmints om körens betydelse för oss, såväl musikaliskt som socialt. Pandemi-restriktioner har periodvis gjort att vi inte kunna träffas som vanligt. Dirigent och styrelse har varit kreativa för att finna möjligheter att hålla kören och sjungandet igång. Pandemiåren påminde om körens betydelse för oss, såväl musikalisk som socialt. Kreativa lösningar höll i gång körens sjungande och samvaro digitalt, utomhus och små grupper i stora lokaler. Det är Pro Musica. Bornholmsfestivalen, med möjlighet att träffa körsångare från andra körer och länder, har varit en drivkraft för att fortsätta sjunga.

 

Kontakt:

info@promusicalinkoping.se

 

Dirigent

Karin Westberg, 070-920 61 74

karin.westberg21@gmail.com

 

#hittaenkör

Arrangemangsid: 1594628

I samarbete med

Ledare

Karin Westberg

Kontaktperson

Kontor

Utskriftsmöjligheter