LUND

PREP - Friskvård för par

PREP är en kurs i hur man bättre kommunicerar i en parrelation

Startdatum

12 oktober 2024

Veckodagar

Lördag, Söndag

Tid

Kl 8:30 - 17:00

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

Allhelgonagården

Allhelgona kyrkogata 1 22362 LUND

Pris

300 kr

Antal platser kvar

Fler än 5 platser kvar

Vad är PREP?

”The Prevention and Relationship Enhancement Program”, ett pedagogiskt program som bygger på forskning om vad som kännetecknar ett gott förhållande. Kursen innehåller kommunikationsövningar, träning i konflikthantering samt samtal om förväntningar och förhållningssätt.

Hur går det till? 

Genom korta föredrag, övningar och parsamtal går vi igenom olika teman. Under kursen sker inga samtal i gruppen utan endast mellan dig och din partner. Exempel på teman under kursen är Konflikthantering - Kommunikation – Hantera stress tillsammans – Intimitet och sexualitet.  Antal platser i kursen: 4 - 7 par.

Vem vänder sig PREP till?

Kursen vänder sig till alla par som bestämt sig för att leva tillsammans och som vill satsa på sin relation. PREP är pedagogik för friskvård och ett förebyggande program – inte terapi. Kursen vänder sig inte till par i kris. Läs mer om PREP på www.prep.se

Kursledare

Diakon Sebastian Becke och familjerådgivare Catarina Olsson, båda utbildade PREP-ledare.

Anmälan och kostnad

Anmälan görs direkt på denna sida senast 22/9. OBS! Båda i paret anmäls var för sig via hemsidan. Lunds pastorat subventionerar kursen därför har boende i Lunds församlingar företräde till kursen. Kursen kostar 300 kronor/person (d v s totalt 600 kr/par).

Övrigt

I kursavgiften ingår kursmaterial. För- och eftermiddagsfika uttages avgift på 100 kr/person, som betalas till kursledarna på plats. Lunch på egen hand.

För mer information, vänd dig till Svenska kyrkans familjerådgivning Lund 046 -71 88 90.

 

 

Arrangemangsid: 1588931

Ledare

Sebastian Becke

Kontaktperson

Utskriftsmöjligheter